BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phích Cắm Di Động - Loại Kín Nước (Schneider)

Phích Cắm Di Động - Loại Kín Nước (Schneider)

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M723
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 365,093 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M734
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 417,868 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M735
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 446,417 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP67

Mã sản phẩm: PKE32M723
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 488,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKE32M734
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 521,686 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP67

Mã sản phẩm: PKE32M735
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 568,404 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.