BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phích Cắm Di Động - Loại Không Kín Nước  (Schneider)

Phích Cắm Di Động - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

MPN: PKE16M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,216
10+ 122,403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

MPN: PKE16M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 157,586
10+ 148,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKE16M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 185,786
5+ 174,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

MPN: PKE32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,697
5+ 225,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

MPN: PKE32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,361
5+ 258,839
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKE32M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 282,825
5+ 265,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày