MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)Category: Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)

103-137
Số lượng Giá
1+ (Cái) 680.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)Category: Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)

103-138
Số lượng Giá
1+ (Cái) 860.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)Category: Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

103-139-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.060.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)Category: Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)

103-140-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.200.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)Category: Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)

103-141-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.540.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)Category: Panme

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)

293-230-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.520.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)Category: Panme

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)

293-240-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.390.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước panme Stanley 0-25mmCategory: Panme

Thước panme Stanley 0-25mm

36-131-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 505.500,00 ₫
2+ (Cái) 480.225,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước panme Stanley 20-50mmCategory: Panme

Thước panme Stanley 20-50mm

36-132-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 553.500,00 ₫
2+ (Cái) 525.825,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước panme Stanley 50-70mmCategory: Panme

Thước panme Stanley 50-70mm

36-133-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 587.900,00 ₫
2+ (Cái) 558.505,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày