BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Nối Di Động - Loại Kín Nước (Schneider)

Ổ Nối Di Động - Loại Kín Nước (Schneider)

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 348,348
5+ 327,447
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 390,647
5+ 367,209
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 454,511
5+ 427,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 492,664
3+ 463,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 533,304
3+ 501,306
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 580,580
3+ 545,745
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày