BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F213-6ECO
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,130
20+ 79,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F214-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 107,663
10+ 99,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F215-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 133,502
10+ 122,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F223-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,917
10+ 120,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F224-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 150,728
10+ 138,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F225-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,210
10+ 175,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-200V-3P-IP44

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-200V-3P-IP44

MPN: PKF16M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 193,794
4+ 182,166
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 220,614
4+ 207,377
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 257,815
4+ 242,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

MPN: PKF32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,826
4+ 272,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 345,195
4+ 324,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 430,845
4+ 404,994
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày