BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F213-6ECO
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,130
20+ 79,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F214-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 107,663
20+ 99,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F215-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 133,502
15+ 122,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F223-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,917
15+ 120,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F224-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 150,728
15+ 138,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F225-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,210
10+ 175,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày