BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 362,637
5+ 333,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 418,771
4+ 385,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 458,865
4+ 422,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 490,050
4+ 450,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 525,690
3+ 483,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 556,875
3+ 512,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F133-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 873,179
2+ 803,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F134-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 962,280
2+ 885,298
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F135-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,051,379
2+ 967,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F143-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,138,400
2+ 1,967,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F144-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,272,050
2+ 2,090,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F145-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,405,700
2+ 2,213,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày