BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Nổi - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ Cắm Nổi - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,697
5+ 225,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,413
5+ 281,449
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16W435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 311,025
5+ 292,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 393,136
5+ 369,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 435,435
5+ 409,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32W435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 431,288
5+ 405,411
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày