BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

Mã sản phẩm: F9430401
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,013,374 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

Mã sản phẩm: F9432000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,185,648 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

Mã sản phẩm: F9432006
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,368,057 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKZM403
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,414,521 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKZM409
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,725,109 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKZM703
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,663,684 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKZM709
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,081,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.