BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

MPN: F9430401
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 891,001
2+ 819,721
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

MPN: F9432000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,042,470
2+ 959,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

MPN: F9432006
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,202,851
2+ 1,106,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKZM403
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,291,376
2+ 1,213,894
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKZM409
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,575,031
2+ 1,480,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKZM703
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,518,631
2+ 1,427,514
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKZM709
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,900,155
2+ 1,786,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày