BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 234,456
4+ 220,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16G723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 407,486
4+ 383,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16G734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 467,181
4+ 439,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16G735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,528
2+ 503,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,151
4+ 276,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 312,320
4+ 293,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 357,308
4+ 335,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32G723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 528,607
2+ 496,891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32G734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 566,674
2+ 532,674
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32G735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,010
2+ 566,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày