BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Kín Nước (Schneider)

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Kín Nước (Schneider)

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16G723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,571
5+ 349,277
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16G734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 426,312
5+ 400,733
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16G735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 488,517
3+ 459,206
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32G723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 481,881
3+ 452,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32G734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 516,716
3+ 485,713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32G735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 549,892
3+ 516,899
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày