BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Kín Nước (PCE)

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Kín Nước (PCE)

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,939
4+ 271,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 340,313
4+ 313,088
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 363,000
4+ 333,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 372,075
4+ 342,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 390,225
4+ 359,007
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 408,375
4+ 375,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-P66/67

MPN: F333-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,425
2+ 492,591
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-P66/67

MPN: F334-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,486
2+ 555,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-P66/67

MPN: F335-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,324
2+ 592,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-P66/67

MPN: F343-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,424,775
2+ 1,310,793
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-P66/67

MPN: F344-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,524,600
2+ 1,402,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-P66/67

MPN: F345-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,615,350
2+ 1,486,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày