BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ Cắm Âm Dạng Thẳng - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 175,833
5+ 165,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,568
5+ 184,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 213,985
5+ 201,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 267,896
5+ 251,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 284,484
5+ 267,415
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 325,954
5+ 306,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày