BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F4132-6F78
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 213,264
10+ 196,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F4142-6F78
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,488
4+ 221,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F4152-6F78
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,563
4+ 229,598
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F4232-6F78
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 372,075
4+ 342,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F4252-6F78
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 408,375
4+ 375,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F433-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 562,649
2+ 517,637
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F433-6FC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 562,649
2+ 517,637
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F434-6FC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,486
2+ 555,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F435-6FC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 644,324
2+ 592,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F443-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,379,399
2+ 1,269,047
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F444-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,515,525
2+ 1,394,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F445-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,687,950
2+ 1,552,914
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16F723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 407,486
4+ 383,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16F734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 467,181
4+ 439,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16F735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,528
2+ 503,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32F723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 528,607
2+ 496,891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32F734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 566,674
2+ 532,674
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32F735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,010
2+ 566,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày