BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Âm Dạng Nghiêng - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ Cắm Âm Dạng Nghiêng - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16F423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,929
4+ 181,353
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16F434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 215,423
4+ 202,498
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16F435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 234,456
4+ 220,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32F423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,151
4+ 276,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32F434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 312,320
4+ 293,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm dạng nghiêng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32F435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 357,308
4+ 335,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày