MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Taro Ống

Chiều Dài Ren (l)
Đường Kính Cán (Ds)
Loại Chân
Chiều Ren
Tổng Chiều Dài (L)
Tên Sản Phẩm
Size Ren
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi Taro Ống

Mũi Taro Ren Ống dùng để tạo ren có kích thước cho đường ống và ống dẫn. Để sử dụng trên hầu hết kim loại và nhựa, các lưỡi cắt bằng thép gió đủ khả năng để tạo ren trong sản xuất đơn chiết, nhưng chúng không được khuyến khích sử dụng trong sản xuất hàng loạt. Chúng có một chuôi hình vuông tương thích với mỏ lết hoặc cà lê vặn bằng tay hoặc cho máy khoan và máy phay.
Phân Loại:
  • Taro Ren RC
  • Taro Ren PT
  • Taro Ren NPT