MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Taro - Bàn Taro

Đường Kính Cán (D)
Chiều Dài (KI)
Số Rãnh Cắt
Khóa Chân (K)
Chiều Dài Ren (l)
Đường Kính Cán (Ds)
Hình Dạng
Size Ren (M)
Size Ren (D1)
Dùng Cho Lỗ (d1)
Chiều Dài Ren (L1)
Loại Chân
Đường Kính Cán (D2)
Tổng Chiều Dài (L2)
Chiều Ren
Chiều Dài (L1)
Tổng Chiều Dài (L)
Size Ren
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Phân Loại
Xử Lý Bề Mặt
Vật Liệu

Mũi Taro - Bàn Taro