BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Độ Sâu Khoét

Độ Sâu Khoét

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Khoan Từ Carbide

Mũi Khoan Từ Carbide

Mũi khoan từ carbide 14x35mm (dùng PL6035) Bosch 2608577483

Mũi khoan từ carbide 14x35mm (dùng PL6035) Bosch 2608577483

MPN: 2608577483
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 955,550
2+ 907,773
4+ 859,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 16x35mm (dùng PL6035) Bosch 2608577484

Mũi khoan từ carbide 16x35mm (dùng PL6035) Bosch 2608577484

MPN: 2608577484
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 955,550
2+ 907,773
4+ 859,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 18x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577485

Mũi khoan từ carbide 18x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577485

MPN: 2608577485
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 955,550
2+ 907,773
4+ 859,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 20x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577486

Mũi khoan từ carbide 20x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577486

MPN: 2608577486
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 955,550
2+ 907,773
4+ 859,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 22x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577487

Mũi khoan từ carbide 22x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577487

MPN: 2608577487
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,019,350
2+ 968,383
4+ 917,415
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 24x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577488

Mũi khoan từ carbide 24x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577488

MPN: 2608577488
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,019,350
2+ 968,383
4+ 917,415
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 26x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577489

Mũi khoan từ carbide 26x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577489

MPN: 2608577489
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,061,401
2+ 1,008,331
4+ 955,261
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 28x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577490

Mũi khoan từ carbide 28x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577490

MPN: 2608577490
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,273,100
2+ 1,209,446
4+ 1,145,790
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 30x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577491

Mũi khoan từ carbide 30x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577491

MPN: 2608577491
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,273,100
2+ 1,209,446
4+ 1,145,790
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 32x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577492

Mũi khoan từ carbide 32x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577492

MPN: 2608577492
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,378,949
2+ 1,310,002
4+ 1,241,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 35x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577493

Mũi khoan từ carbide 35x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577493

MPN: 2608577493
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,378,949
2+ 1,310,002
4+ 1,241,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 40x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577494

Mũi khoan từ carbide 40x35mm (dùng PL8035) Bosch 2608577494

MPN: 2608577494
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,705,200
2+ 1,619,941
4+ 1,534,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 14x50mm (dùng PL6050) Bosch 2608577495

Mũi khoan từ carbide 14x50mm (dùng PL6050) Bosch 2608577495

MPN: 2608577495
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,151,300
2+ 1,093,735
4+ 1,036,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 16x50mm (dùng PL6050) Bosch 2608577496

Mũi khoan từ carbide 16x50mm (dùng PL6050) Bosch 2608577496

MPN: 2608577496
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,151,300
2+ 1,093,735
4+ 1,036,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 18x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577497

Mũi khoan từ carbide 18x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577497

MPN: 2608577497
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,151,300
2+ 1,093,735
4+ 1,036,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 20x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577498

Mũi khoan từ carbide 20x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577498

MPN: 2608577498
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,151,300
2+ 1,093,735
4+ 1,036,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 22x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577499

Mũi khoan từ carbide 22x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577499

MPN: 2608577499
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,320,950
2+ 1,254,903
4+ 1,188,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 24x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577500

Mũi khoan từ carbide 24x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577500

MPN: 2608577500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,320,950
2+ 1,254,903
4+ 1,188,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 26x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577501

Mũi khoan từ carbide 26x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577501

MPN: 2608577501
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,384,750
2+ 1,315,513
4+ 1,246,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan từ carbide 28x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577502

Mũi khoan từ carbide 28x50mm (dùng PL8050) Bosch 2608577502

MPN: 2608577502
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,384,750
2+ 1,315,513
4+ 1,246,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày