BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3 mm

MPN: D1GP103030
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.1 mm

MPN: D1GP103031
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.2 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.2 mm

MPN: D1GP103032
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.3 mm

MPN: D1GP103033
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.4 mm

MPN: D1GP103034
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.5 mm

MPN: D1GP103035
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
25+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.6 mm

MPN: D1GP103036
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,101
25+ 24,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.7 mm

MPN: D1GP103037
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,101
25+ 24,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.8 mm

MPN: D1GP103038
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,101
25+ 24,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D3.9 mm

MPN: D1GP103039
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,101
25+ 24,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4 mm

MPN: D1GP103040
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,101
25+ 24,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.1 mm

MPN: D1GP103041
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,000
25+ 26,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.2 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.2 mm

MPN: D1GP103042
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,000
25+ 26,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.3 mm

MPN: D1GP103043
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,000
25+ 26,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.4 mm

MPN: D1GP103044
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,000
25+ 26,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.5 mm

MPN: D1GP103045
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,000
25+ 26,970
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.6 mm

MPN: D1GP103046
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,350
25+ 31,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.7 mm

MPN: D1GP103047
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,350
25+ 31,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.8 mm

MPN: D1GP103048
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,350
25+ 31,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.9 mm

MPN: D1GP103049
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,350
25+ 31,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày