BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D11 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11 mm

Mã sản phẩm: D1101110
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 111,650 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.1 mm

Mã sản phẩm: D1101111
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.2 mm

Mã sản phẩm: D1101112
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.3 mm

Mã sản phẩm: D1101113
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.4 mm

Mã sản phẩm: D1101114
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.5 mm

Mã sản phẩm: D1101115
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.6 mm

Mã sản phẩm: D1101116
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.7 mm

Mã sản phẩm: D1101117
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.8 mm

Mã sản phẩm: D1101118
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D11.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D11.9 mm

Mã sản phẩm: D1101119
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12 mm

Mã sản phẩm: D1101120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 130,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.1 mm

Mã sản phẩm: D1101121
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 142,100 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.2 mm

Mã sản phẩm: D1101122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 142,100 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.3 mm

Mã sản phẩm: D1101123
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 142,100 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.4 mm

Mã sản phẩm: D1101124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 153,701 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.5 mm

Mã sản phẩm: D1101125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 153,701 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.6 mm

Mã sản phẩm: D1101126
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 158,050 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.7 mm

Mã sản phẩm: D1101127
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 158,050 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.8 mm

Mã sản phẩm: D1101128
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 158,050 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Mũi khoan thép YG1 HSS D12.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D12.9 mm

Mã sản phẩm: D1101129
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 158,050 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.