BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9 mm

MPN: D1101090
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 81,200
20+ 75,516
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.1 mm

MPN: D1101091
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 88,451
20+ 82,259
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.2 mm

MPN: D1101092
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 88,451
20+ 82,259
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.3 mm

MPN: D1101093
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,351
20+ 84,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.4 mm

MPN: D1101094
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,351
20+ 84,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.5 mm

MPN: D1101095
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,351
20+ 84,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.6 mm

MPN: D1101096
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,150
20+ 90,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.7 mm

MPN: D1101097
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,150
20+ 90,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.8 mm

MPN: D1101098
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,150
20+ 90,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D9.9 mm

MPN: D1101099
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,150
20+ 90,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10 mm

MPN: D1101100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,150
20+ 90,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.1 mm

MPN: D1101101
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,049
10+ 93,046
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.2 mm

MPN: D1101102
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,049
10+ 93,046
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.3 mm

MPN: D1101103
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.4 mm

MPN: D1101104
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.5 mm

MPN: D1101105
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.6 mm

MPN: D1101106
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
10+ 103,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.7 mm

MPN: D1101107
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
10+ 103,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.8 mm

MPN: D1101108
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
10+ 103,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D10.9 mm

MPN: D1101109
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
10+ 103,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày