BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5 mm

MPN: D1101050
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,551
50+ 25,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.1 mm

MPN: D1101051
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,900
50+ 29,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.2 mm

MPN: D1101052
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,900
50+ 29,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.3 mm

MPN: D1101053
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.4 mm

MPN: D1101054
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.5 mm

MPN: D1101055
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.6 mm

MPN: D1101056
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.7 mm

MPN: D1101057
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.8 mm

MPN: D1101058
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D5.9 mm

MPN: D1101059
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,800
50+ 32,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6 mm

MPN: D1101060
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 37,699
50+ 35,060
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.1 mm

MPN: D1101061
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,149
50+ 36,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.2 mm

MPN: D1101062
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,149
50+ 36,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.3 mm

MPN: D1101063
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,149
50+ 36,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.4 mm

MPN: D1101064
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,149
50+ 36,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.5 mm

MPN: D1101065
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,601
50+ 37,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.6 mm

MPN: D1101066
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,051
50+ 39,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.7 mm

MPN: D1101067
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,051
50+ 39,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.8 mm

MPN: D1101068
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,051
50+ 39,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D6.9 mm

MPN: D1101069
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,051
50+ 39,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày