BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Thương Hiệu

Mũi Khoan Bê Tông

Mũi Khoan Bê Tông

Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 6x160mm Bosch 2608579122

Mã sản phẩm: 2608579122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 291,449 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 8x160mm Bosch 2608579123

Mã sản phẩm: 2608579123
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 300,150 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 10x160mm Bosch 2608579124

Mã sản phẩm: 2608579124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 332,050 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 10 mũi khoan SDS plus-1 12x160mm Bosch 2608579125

Mã sản phẩm: 2608579125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 327,701 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 3 mũi khoan SDS plus-1 6/8/10x160mm Bosch 2608579118

Mã sản phẩm: 2608579118
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 107,301 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ 5 mũi khoan SDS plus-1 6/6/8/10/12x160mm Bosch 2608579120

Mã sản phẩm: 2608579120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 179,799 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường 3 mũi 5/6/8mm Bosch 2608590127

Mã sản phẩm: 2608590127
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 38,861 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 3 mũi 6/8/10m Bosch 2608578124

Mã sản phẩm: 2608578124
Đặt hàng tối thiểu: 2 Bộ / Chẵn 2 Bộ
Giá online: 89,901 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 5 mũi 4/5/6/8/10m Bosch 2608578155

Mã sản phẩm: 2608578155
Đặt hàng tối thiểu: 2 Bộ / Chẵn 2 Bộ
Giá online: 105,851 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ mũi khoan tường Concrete 8 mũi 3/4/5/6/7/8/9/10m Bosch 2608578156

Mã sản phẩm: 2608578156
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 182,699 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 6x160mm SDWV0206

Mã sản phẩm: SDWV0206
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 50,721 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 8x160mm SDWV0208

Mã sản phẩm: SDWV0208
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 55,825 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 8x210mm SDWV0308

Mã sản phẩm: SDWV0308
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 71,775 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 8x310mm SDWV0508

Mã sản phẩm: SDWV0508
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 86,130 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 10x160mm SDWV0210

Mã sản phẩm: SDWV0210
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,370 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 10x210mm SDWV0310

Mã sản phẩm: SDWV0310
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 86,130 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 10x310mm SDWV0510

Mã sản phẩm: SDWV0510
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 97,295 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 12x160mm SDWV0212

Mã sản phẩm: SDWV0212
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 100,485 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 12x210mm SDWV0312

Mã sản phẩm: SDWV0312
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 113,245 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Mũi Khoan Bê Tông Apex (Đầu Gài) 14x210mm SDWV0314

Mã sản phẩm: SDWV0314
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 140,360 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon