BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước (DP)

Kích Thước (DP)

Kích Thước (H)

Kích Thước (H)

Kích Thước (T)

Kích Thước (T)

Kích Thước (W)

Kích Thước (W)

Thương Hiệu

Vật Liệu

Miếng Đệm Cửa

Miếng Đệm Cửa

Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 10x29.8 BYBK1

Mã sản phẩm: BYBK1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,660,649 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 8.5x22 BYBK1-1

Mã sản phẩm: BYBK1-1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 6,321,806 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 11x14 BYBK1-2

Mã sản phẩm: BYBK1-2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 6,984,571 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 8.5x10.3 BYBK1-3

Mã sản phẩm: BYBK1-3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 5,990,423 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung BYBK1-4-TR

Mã sản phẩm: BYBK1-4-TR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 7,320,705 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 4x9x1 BYBK10-1

Mã sản phẩm: BYBK10-1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 2,661,156 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung 0.5x4.0 BYBK10-1SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-1SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,990,931 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 4.5x9x2 BYBK10-2

Mã sản phẩm: BYBK10-2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,313,232 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung 1.0x5.6 BYBK10-2SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-2SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,990,931 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 5.7x10.2x3 BYBK10-3

Mã sản phẩm: BYBK10-3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,992,032 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung 2.0x6.0 BYBK10-3SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-3SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,990,931 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung 0.5x7.4 BYBK10-4SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-4SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,990,931 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung 9x15x5 BYBK10-5

Mã sản phẩm: BYBK10-5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 8,651,580 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung 3.0x9.2 BYBK10-5-15SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-5-15SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 8,320,198 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm silicon Rubber Buyoung s 1.4x7.6 BYBK10-5SIL

Mã sản phẩm: BYBK10-5SIL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 6,652,594 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung BYBK12

Mã sản phẩm: BYBK12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,992,032 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung (4.2M/Cuộn ) BYBK14(4.2M)

Mã sản phẩm: BYBK14(42M)
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 336,728 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Miếng đệm cao su EPDM Buyoung (5.0M/Cuộn ) BYBK14(50M)

Mã sản phẩm: BYBK14(50M)
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,992,032 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
MIếng đệm cao su EPDM Buyoung BYBK2

Mã sản phẩm: BYBK2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,660,649 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
MIếng đệm cao su EPDM Buyoung BYBK2-1

Mã sản phẩm: BYBK2-1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 6,653,188 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.