BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài

Tỉ Lệ Va Đập Ở Tốc Độ Định Mức

Tốc Độ Định Mức

Năng Lượng Va Đập

Chiều Rộng

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

MPN: 061123A0K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,235,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

MPN: 06112583K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,367,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 RE

MPN: 061125A3K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,894,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 DRE

MPN: 061125A4K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,025,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 DRE (kèm phụ kiện)

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 600W 0-1.7J GBH 2-20 DRE (kèm phụ kiện)

MPN: 061125A4K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,146,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 820W - 3.2J GBH 2-28 DFV

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 820W - 3.2J GBH 2-28 DFV

MPN: 06112672K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,924,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 RE

MPN: 06112720K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,245,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DRE

MPN: 06112721K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,509,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DRE (kèm phụ kiện)

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DRE (kèm phụ kiện)

MPN: 06112721K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,663,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DFR

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 2-24 DFR

MPN: 06112730K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,708,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 720W - 2J GBH 220

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 720W - 2J GBH 220

MPN: 06112A60K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,041,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 4-32 DFR

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 790W - 2.7J GBH 4-32 DFR

MPN: 06113321K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,248,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 E

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 E

MPN: 611251604ME
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,682,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 RE

MPN: 611251704ME
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,799,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 DE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 DE

MPN: 611253604ME
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,820,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3J GBH 2-26 DRE

MPN: 611253704ME
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,061,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 820W - 3.2J GBH 2-28 DV

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 820W - 3.2J GBH 2-28 DV

MPN: 611267102ME
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,735,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày