MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Khối Lượng
Bề Rộng
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

6301E1000-1000A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 508.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 457.200,00 ₫
16+ (Cuộn) 431.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

6301E200-300A1
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 173.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 155.700,00 ₫
16+ (Cuộn) 147.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

6301E300-300A1
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 167.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 150.300,00 ₫
16+ (Cuộn) 141.950,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

6301E400-300A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 162.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 145.800,00 ₫
16+ (Cuộn) 137.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

6301E500-240A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 90.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 81.000,00 ₫
16+ (Cuộn) 72.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Tồn kho 8 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 3Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 3Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

6301E500-300A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 100.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 95.000,00 ₫
16+ (Cuộn) 90.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Tồn kho 6 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

6301E500-500A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 210.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 189.000,00 ₫
16+ (Cuộn) 168.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Tồn kho 1 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

6301E500-600A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 254.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 228.600,00 ₫
16+ (Cuộn) 203.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

6301E600-310A
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 174.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 156.600,00 ₫
16+ (Cuộn) 147.900,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 2 ngày

Màng PE

Màng PE

-Kích thước: khổ 50cm

-Cân nặng : 2,4kg,5kg,6kg

-Lỏi giấy : 0,5kg,0,6kg