MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Màng PE

-Kích thước: khổ 50cm

-Cân nặng : 2,4kg,5kg,6kg

-Lỏi giấy : 0,5kg,0,6kg

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Bề Rộng
Khối Lượng

Màng Co PE 17 Micro Khổ 1m 10Kg (Lõi 1.6kg)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 1m 10Kg (Lõi 1.6kg)

6301E1000-1000
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 508.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 457.200,00 ₫
16+ (Cuộn) 431.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE 17 Micro Khổ 200mm 3Kg (Lõi 200g)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 200mm 3Kg (Lõi 200g)

6301E200-300
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 173.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 155.700,00 ₫
16+ (Cuộn) 147.050,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE 17 Micro Khổ 300mm 3Kg (Lõi 200g)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 300mm 3Kg (Lõi 200g)

6301E300-300
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 167.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 150.300,00 ₫
16+ (Cuộn) 141.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE 17 Micro Khổ 400mm 3Kg (Lõi 400g)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 400mm 3Kg (Lõi 400g)

6301E400-300
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 162.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 145.800,00 ₫
16+ (Cuộn) 137.700,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE dày 17 Micro Khổ 500mm 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg)Category: Màng PE

Màng Co PE dày 17 Micro Khổ 500mm 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg)

6301E500-240
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 90.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 81.000,00 ₫
16+ (Cuộn) 72.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE 17 Micro Khổ 500mm 5Kg (Lõi 0.5Kg)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 500mm 5Kg (Lõi 0.5Kg)

6301E500-500
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 210.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 189.000,00 ₫
16+ (Cuộn) 168.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE 17 Micro Khổ 500mm 6Kg (Lõi 0.4Kg)Category: Màng PE

Màng Co PE 17 Micro Khổ 500mm 6Kg (Lõi 0.4Kg)

6301E500-600
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 254.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 228.600,00 ₫
16+ (Cuộn) 203.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Màng Co PE màng dày 17 Micro Khổ 600mm 3.1Kg (Lõi 600g)Category: Màng PE

Màng Co PE màng dày 17 Micro Khổ 600mm 3.1Kg (Lõi 600g)

6301E600-310
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 174.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 156.600,00 ₫
16+ (Cuộn) 147.900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày