MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x10Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x10

B03M0301010TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.200,00 ₫
100+ (Con) 1.650,00 ₫
1000+ (Con) 1.430,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x12Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x12

B03M0301012TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.300,00 ₫
100+ (Con) 1.725,00 ₫
1000+ (Con) 1.495,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x14Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x14

B03M0301014TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.400,00 ₫
100+ (Con) 1.800,00 ₫
1000+ (Con) 1.560,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x16Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x16

B03M0301016TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.400,00 ₫
100+ (Con) 1.800,00 ₫
1000+ (Con) 1.560,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x18Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x18

B03M0301018TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.625,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x20Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x20

B03M0301020TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.600,00 ₫
100+ (Con) 1.950,00 ₫
1000+ (Con) 1.690,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x50Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x50

B03M0301050TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.800,00 ₫
100+ (Con) 1.350,00 ₫
1000+ (Con) 1.170,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x60Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x60

B03M0301060TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.900,00 ₫
100+ (Con) 1.425,00 ₫
1000+ (Con) 1.235,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x80Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M3x80

B03M0301080TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
100+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x10Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x10

B03M0401010TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.300,00 ₫
100+ (Con) 1.725,00 ₫
1000+ (Con) 1.495,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x12Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x12

B03M0401012TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.625,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x14Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x14

B03M0401014TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.700,00 ₫
100+ (Con) 2.025,00 ₫
1000+ (Con) 1.755,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x16Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x16

B03M0401016TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x18Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x18

B03M0401018TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x20Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x20

B03M0401020TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x22Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x22

B03M0401022TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
100+ (Con) 2.400,00 ₫
1000+ (Con) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x25Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x25

B03M0401025TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.275,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x30Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x30

B03M0401030TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.470,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x35Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x35

B03M0401035TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x40Category: Lục Giác COL INOX 316 DIN7991

LGC Col Inox 316 DIN7991 M4x40

B03M0401040TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.300,00 ₫
100+ (Con) 3.225,00 ₫
1000+ (Con) 2.795,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày