MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác Chìm Đầu Trụ DIN912

Lục Giác Chìm Đầu Trụ DIN912

Hàng theo tiêu chuẩn DIN912, Gồm vật liệu Inox 304, 201, 316 Hoặc thép cấp bền 12.9

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt