MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lông Đền - Washer (DIN125)

Lông Đền - Washer (DIN125)

Washer-Lông Đền:
- Lock Washer: DIN 127
- Flat Washer: DIN125

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Xử Lý Bề Mặt
Bề Dày
Dùng Cho Bulong
Đường Kính Ngoài
Đường Kính Trong
Góc Nghiêng