MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lông Đền Khóa RESS NMG

Lông Đền Khóa RESS NMG hay còn gọi Self Locking Ring cũng tương tự như Vòng Phe RESS được sử dụng để trực tiếp trên trục không yêu cầu cắt rãnh trên trục. Loại Lông Đền Khóa RESS NMG sử dụng ở những mối lắp có lực dọc trục nhỏ. Còn đối với những yêu cầu lực lớn thì có thể chọn Vòng Phe Trục DIN471 hay Vòng Phe Chữ E DIN6799

Long đền khoá RESS NMG M6 ID5.65xOD15Category: Lông Đền Khóa RESS NMG

Long đền khoá RESS NMG M6 ID5.65xOD15

EX12M060H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.880,00 ₫
100+ (Cái) 2.160,00 ₫
1000+ (Cái) 1.872,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Long đền khoá RESS NMG M8 ID7.65xOD15Category: Lông Đền Khóa RESS NMG

Long đền khoá RESS NMG M8 ID7.65xOD15

EX12M080H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.680,00 ₫
100+ (Cái) 2.760,00 ₫
1000+ (Cái) 2.392,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Long đền khoá RESS NMG M10 ID9.65xOD18Category: Lông Đền Khóa RESS NMG

Long đền khoá RESS NMG M10 ID9.65xOD18

EX12M100H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 4.200,00 ₫
100+ (Cái) 3.150,00 ₫
1000+ (Cái) 2.730,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1992 Cái
Leadtime
21 ngày
Long đền khoá RESS NMG M12 ID10.65xOD21Category: Lông Đền Khóa RESS NMG

Long đền khoá RESS NMG M12 ID10.65xOD21

EX12M120H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 4.800,00 ₫
100+ (Cái) 3.600,00 ₫
1000+ (Cái) 3.120,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày