MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Linh Kiện Lắp Ghép-Kẹp Chặt

Đường Kính Trong (ID)
Dùng Cho Trục (Ds)
Đường Kính Ngoài (OD)
Đường Kính Ngoài (dc)
Bề Dày (m)
Góc Nghiêng
Đường Kính Ngoài (D1)
Chứng Chỉ
Đường Kính Ngoài (dk)
Đường Kính
Dùng Cho Ống (d)
Chiều Cao Đầu (h)
Khóa (SW)
Số Răng
Chiều Cao Đầu (t)
Kích Thước Cổ (V)
Chiều Cao Cổ (f)
Chiều Cao đầu (K)
Kích Thước Đầu (Dk)
Bề Dày (k)
Đường Kính Trong (A)
Khóa (s)
Màu Sắc
Đường Kính Đầu (dk)
Bề Rộng
Loại Ren
Đường Kính Đầu (dc)
Bề Dày (H)
Chiều Dài Ren
Đường Kính Lỗ Khoan
Chiều Cao Đầu (E)
Đường Kính Đầu (A)
Kích Thước Vít
Phân Loại
Dùng Cho Lỗ (B)
Đường Kính Trong (D)
Đường Kính Đầu (Dk)
Đường Kính Ngoài (D)
Đường Kính Trong
Dùng Cho Trục (S)
Khóa (B)
Dùng Cho Bulong
Đường Kính Ngoài
Bề Dày
Size Ren (D)
Đường Kính Rãnh (G)
Bề Rộng Rãnh (W)
Bề Dày (t)
Đường Kính (D)
Thương Hiệu
Loại
Đường Kính Đầu (D)
Chiều Dài
Size Ren (d)
Tiêu Chuẩn
Khóa (S)
Chiều Cao Đầu (K)
Xử Lý Bề Mặt
Size Ren
Chiều Dài (L)
Vật Liệu
Loại Sản Phẩm

Linh Kiện Lắp Ghép-Kẹp Chặt