BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Tay Cầm

Tay Cầm

Khả Năng Mở Hàm

Khả Năng Mở Hàm

Thương Hiệu

Kìm

Kìm

Kìm Cắt Không Gỉ 140mm Tsunoda SCN-140

Mã sản phẩm: TSSCN-140
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 390,082 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mũi Nhọn Thép Không Gỉ 146mm Tsunoda SCP-140

Mã sản phẩm: TSSCP-140
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 369,138 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Cong 136mm Tsunoda SEB-125P

Mã sản phẩm: TSSEB-125P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 507,892 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Cong 166mm Tsunoda SEB-175P

Mã sản phẩm: TSSEB-175P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 539,308 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Cong 230mm Tsunoda SEB-230P

Mã sản phẩm: TSSEB-230P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 586,432 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Cong 305mm Tsunoda SEB-300P

Mã sản phẩm: TSSEB-300P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 730,422 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Thẳng 145mm Tsunoda SES-125P

Mã sản phẩm: TSSES-125P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 484,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Thẳng 177mm Tsunoda SES-175P

Mã sản phẩm: TSSES-175P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 523,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Thẳng 243mm Tsunoda SES-230P

Mã sản phẩm: TSSES-230P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 594,286 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mở Phe Mũi Thẳng 326mm Tsunoda SES-300P

Mã sản phẩm: TSSES-300P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 722,568 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Cong 145mm Tsunoda SIB-125P

Mã sản phẩm: TSSIB-125P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 507,892 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Cong 169mm Tsunoda SIB-175P

Mã sản phẩm: TSSIB-175P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 539,308 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Cong 230mm Tsunoda SIB-230P

Mã sản phẩm: TSSIB-230P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 586,432 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Cong 302mm Tsunoda SIB-300P

Mã sản phẩm: TSSIB-300P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 730,422 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Thẳng 152mm Tsunoda SIS-125P

Mã sản phẩm: TSSIS-125P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 484,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Thẳng 180mm Tsunoda SIS-175P

Mã sản phẩm: TSSIS-175P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 523,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Thẳng 240mm Tsunoda SIS-230P

Mã sản phẩm: TSSIS-230P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 594,286 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bóp Phe Mũi Thẳng 324mm Tsunoda SIS-300P

Mã sản phẩm: TSSIS-300P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 722,568 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Nhọn Mũi Cong Đa Năng Bằng Thép Không Gỉ 170mm Tsunoda SMB-150DG

Mã sản phẩm: TSSMB-150DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 852,159 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Nhọn Đa Năng Bằng Thép Không Gỉ 170mm Tsunoda SMS-150DG

Mã sản phẩm: TSSMS-150DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 835,142 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon