BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Tay Cầm

Tay Cầm

Khả Năng Mở Hàm

Khả Năng Mở Hàm

Thương Hiệu

Kìm

Kìm

Kìm Mũi Tròn 128mm Tsunoda TM-09

Mã sản phẩm: TSTM-09
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 523,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Góc 122mm Tsunoda TM-10

Mã sản phẩm: TSTM-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 581,196 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Góc 122mm Tsunoda TM-11

Mã sản phẩm: TSTM-11
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 617,848 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mũi Nhọn 128mm Tsunoda TM-13

Mã sản phẩm: TSTM-13
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 582,505 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Cua 113mm Tsunoda TM-14

Mã sản phẩm: TSTM-14
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 594,286 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Loại Mỏng 121mm Tsunoda TM-15

Mã sản phẩm: TSTM-15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 586,432 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Nhựa Loại Mỏng 118mm Tsunoda TM-16

Mã sản phẩm: TSTM-16
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 602,140 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Mỏng 122mm Tsunoda TN-120

Mã sản phẩm: TSTN-120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 369,138 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 257mm Tsunoda TP-14

Mã sản phẩm: TSTP-14
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,013,242 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 161mm Tsunoda TP-150

Mã sản phẩm: TSTP-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 370,447 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 166mm Tsunoda TP-150HG

Mã sản phẩm: TSTP-150HG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 418,880 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 178mm Tsunoda TP-175

Mã sản phẩm: TSTP-175
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 426,734 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 188mm Tsunoda TP-175HG

Mã sản phẩm: TSTP-175HG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 475,167 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 168mm Tsunoda TP-2

Mã sản phẩm: TSTP-2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,502,732 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 205mm Tsunoda TP-200

Mã sản phẩm: TSTP-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 455,532 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Đa Năng Kiểu Âu 208mm Tsunoda TP-200HG

Mã sản phẩm: TSTP-200HG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 511,819 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 176mm Tsunoda TP-3

Mã sản phẩm: TSTP-3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,502,732 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 345mm Tsunoda TP-38

Mã sản phẩm: TSTP-38
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,717,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 176mm Tsunoda TP-5

Mã sản phẩm: TSTP-5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,502,732 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Bấm Cos 177mm Tsunoda TP-5M

Mã sản phẩm: TSTP-5M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,502,732 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
support_icon