BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Tay Cầm

Tay Cầm

Khả Năng Mở Hàm

Khả Năng Mở Hàm

Thương Hiệu

Kìm

Kìm

Kìm Cắt Góc 156mm(45°) Tsunoda AN-150A

Mã sản phẩm: TSAN-150A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 553,707 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Góc 144mm(90°) Tsunoda AN-150B

Mã sản phẩm: TSAN-150B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 553,707 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp 162mm Tsunoda CA-22

Mã sản phẩm: TSCA-22
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 370,447 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp 164mm Tsunoda CA-22G

Mã sản phẩm: TSCA-22G
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 426,734 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp Có Lò Xo 162mm Tsunoda CA-22S

Mã sản phẩm: TSCA-22S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 416,262 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp VVF 210mm Tsunoda CA-26F

Mã sản phẩm: TSCA-26F
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 403,172 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp 210mm Tsunoda CA-38

Mã sản phẩm: TSCA-38
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 404,481 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp 450mm Tsunoda CA-450

Mã sản phẩm: TSCA-450
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,628,472 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Tay Cầm Nhôm Nhẹ 450mm Tsunoda CA-450AL

Mã sản phẩm: TSCA-450AL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,686,144 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp 237mm Tsunoda CA-60

Mã sản phẩm: TSCA-60
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 458,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Tay Cầm Nhôm Nhẹ 605mm Tsunoda CA-600AL

Mã sản phẩm: TSCA-600AL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,424,420 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Cắt Cáp 680mm Tsunoda CA-650

Mã sản phẩm: TSCA-650
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,701,852 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cáp Tay Cầm Bằng Nhôm 805mm Tsunoda CA-800AL

Mã sản phẩm: TSCA-800AL
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,488,713 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Cắt Cáp 960mm Tsunoda CA-950

Mã sản phẩm: TSCA-950
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,310,613 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Có Lỗ Tuốt Dây 132mm Tsunoda CN-130

Mã sản phẩm: TSCN-130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 354,739 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Loại Tiêu Chuẩn 132mm Tsunoda CN-130N

Mã sản phẩm: TSCN-130N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 354,739 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Loại Có Lò Xo 132mm Tsunoda CN-130NS

Mã sản phẩm: TSCN-130NS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 359,975 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh 134mm Tsunoda CN-130HGS

Mã sản phẩm: TSCN-130HGS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 383,537 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh 132mm Tsunoda CN-130S

Mã sản phẩm: TSCN-130S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 359,975 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Có Lỗ Tuốt Dây 162mm Tsunoda CN-160

Mã sản phẩm: TSCN-160
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 325,941 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
support_icon