MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Kéo

Kéo

Kích Thước
Loại
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu

Kéo cắt sắt Stanley 8039039Danh mục: Kéo

Kéo cắt sắt Stanley 8039039

14-163
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 234.300,00 ₫
3+ (Cái) 222.585,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt sắt Stanley 10039039Danh mục: Kéo

Kéo cắt sắt Stanley 10039039

14-164
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 278.900,00 ₫
3+ (Cái) 264.955,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mm

14-165
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 351.000,00 ₫
2+ (Cái) 333.450,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mm

14-166
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 437.700,00 ₫
2+ (Cái) 415.815,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt cành Stanley 8in/200mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

14-302
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 133.900,00 ₫
6+ (Cái) 127.205,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt cành Stanley 8in/200mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

14-303
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 135.600,00 ₫
6+ (Cái) 128.820,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mm

14-442
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 296.100,00 ₫
2+ (Cái) 281.295,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mm

14-556
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 223.100,00 ₫
3+ (Cái) 211.945,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mm

14-558
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 270.300,00 ₫
3+ (Cái) 256.785,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏ

14-562
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 197.400,00 ₫
3+ (Cái) 187.530,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàngDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàng

14-563
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 195.700,00 ₫
3+ (Cái) 185.915,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanhDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanh

14-564
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 193.100,00 ₫
3+ (Cái) 183.445,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mmDanh mục: Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mm

14-569
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 191.400,00 ₫
3+ (Cái) 181.830,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kéo cắt cành 8in/200mm StanleyDanh mục: Kéo

Kéo cắt cành 8in/200mm Stanley

STHT74995
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 313.200,00 ₫
3+ (Cái) 297.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày