MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Keo Khóa Ren Loctite

Loại Sản Phẩm
Màu
Thời Gian Khô
Nhiệt Độ (°F)
Ứng Dụng
Bắt Đầu Cứng
Khe Dán (Max)
Khả Năng Truyền Lực
Lực Khóa
Dùng Cho Bulong (Max)

Keo loctite 222 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 222 (50ml)

1502LOC222-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 242 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 242 (50ml)

1502LOC242-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 243 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 243 (50ml)

1502LOC243-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 262 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 262 (50ml)

1502LOC262-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 263 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 263 (50ml)

1502LOC263-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 4 Chai
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 270 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 270 (50ml)

1502LOC270-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 272 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 272 (50ml)

1502LOC272-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 290 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 290 (50ml)

1502LOC290-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 380 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 380 (50ml)

1502LOC380-50
Số lượng Giá
1+ (Con) 188.000,00 ₫
5+ (Con) 169.200,00 ₫
10+ (Con) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 401 (20g)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 401 (20g)

1502LOC401-20
Số lượng Giá
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 406 (20g)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 406 (20g)

1502LOC406-20
Số lượng Giá
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 495 (20g)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 495 (20g)

1502LOC495-20
Số lượng Giá
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 496 (20g)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 496 (20g)

1502LOC496-20
Số lượng Giá
1+ (Chai) 88.000,00 ₫
5+ (Chai) 79.200,00 ₫
10+ (Chai) 74.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 510 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 510 (50ml)

1502LOC510-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 515 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 515 (50ml)

1502LOC515-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 518 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 518 (50ml)

1502LOC518-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 542 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 542 (50ml)

1502LOC542-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 545 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 545 (50ml)

1502LOC545-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 565 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 565 (50ml)

1502LOC565-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Keo loctite 567 (50ml)Category: Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 567 (50ml)

1502LOC567-50
Số lượng Giá
1+ (Chai) 188.000,00 ₫
5+ (Chai) 169.200,00 ₫
10+ (Chai) 159.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày