BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Màu Sắc

Dung Tích/Trọng Lượng

Dạng Chứa Đựng

Độ Nhớt

Keo 2 Thành Phần 3M

Keo 2 Thành Phần 3M

Keo 2 Thành Phần 3M DP100

Keo 2 Thành Phần 3M DP100

MPN: 3M-DP100
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,630
2+ 260,667
4+ 246,186
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP110

Keo 2 Thành Phần 3M DP110

MPN: 3M-DP110
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,190
2+ 299,871
4+ 283,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP190

Keo 2 Thành Phần 3M DP190

MPN: 3M-DP190
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,480
2+ 224,532
4+ 212,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP420

Keo 2 Thành Phần 3M DP420

MPN: 3M-DP420
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 498,960
2+ 449,064
4+ 424,116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP490

Keo 2 Thành Phần 3M DP490

MPN: 3M-DP490
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 702,130
2+ 631,917
4+ 596,811
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

Keo 2 Thành Phần 3M DP8810

MPN: 3M-DP8810
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,098,600
2+ 3,688,740
4+ 3,483,810
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày