BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước

Loại

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kềm - Kéo

Kềm - Kéo

Kéo cắt sắt Stanley 8039039

Kéo cắt sắt Stanley 8039039

MPN: 14-163
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 234,300.00
>=3  (Cái) 222,585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt sắt Stanley 10039039

Kéo cắt sắt Stanley 10039039

MPN: 14-164
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 278,900.00
>=3  (Cái) 264,955.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mm

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mm

MPN: 14-165
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 351,000.00
>=2  (Cái) 333,450.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mm

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mm

MPN: 14-166
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 437,700.00
>=2  (Cái) 415,815.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

MPN: 14-302
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 133,900.00
>=6  (Cái) 127,205.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

MPN: 14-303
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 135,600.00
>=6  (Cái) 128,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mm

Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mm

MPN: 14-442
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 296,100.00
>=2  (Cái) 281,295.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mm

Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mm

MPN: 14-556
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 223,100.00
>=3  (Cái) 211,945.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mm

Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mm

MPN: 14-558
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 270,300.00
>=3  (Cái) 256,785.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏ

Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏ

MPN: 14-562
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 197,400.00
>=3  (Cái) 187,530.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàng

Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàng

MPN: 14-563
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 195,700.00
>=3  (Cái) 185,915.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanh

Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanh

MPN: 14-564
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 193,100.00
>=3  (Cái) 183,445.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mm

Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mm

MPN: 14-569
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 191,400.00
>=3  (Cái) 181,830.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kéo cắt cành 8in/200mm Stanley

Kéo cắt cành 8in/200mm Stanley

MPN: STHT74995
Danh mục: Kéo
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 313,200.00
>=3  (Cái) 297,540.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày