MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Helicoil-Tán Rút - Rivet - Đinh Hàn

Helicoil-Tán Rút - Rivet - Đinh Hàn

Include: Nutsert, Rivet, Weld Stud,

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Đường Kính
Size ren