MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x4 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x4

B03M0201004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
100+ (Con) 2.400,00 ₫
1000+ (Con) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2360 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2x5 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x5

B03M0201005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
100+ (Con) 2.400,00 ₫
1000+ (Con) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1800 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2x6 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x6

B03M0201006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 5 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2x8 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x8

B03M0201008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
100+ (Con) 2.400,00 ₫
1000+ (Con) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 30 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2x10 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x10

B03M0201010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.470,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2x12 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2x12

B03M0201012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 795 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x5 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x5

B03M0251005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1500 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x6 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x6

B03M0251006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2000 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x8 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x8

B03M0251008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 700 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x10 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x10

B03M0251010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
50+ (Con) 3.300,00 ₫
500+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 1250 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x12 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x12

B03M0251012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
50+ (Con) 3.300,00 ₫
500+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 1000 Con
Leadtime
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x16 Category: Flat Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5

LGC Col inox 304 DIN7991 M2.5x16

B03M0251016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
50+ (Con) 3.300,00 ₫
500+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 995 Con
Leadtime
20 ngày