BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ê-Tô

Ê-Tô

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

MPN: 81-601
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,128,000
2+ 1,957,760
3+ 1,872,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

MPN: 81-602
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,884,000
2+ 2,653,280
3+ 2,537,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

MPN: 81-603
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,639,999
2+ 3,348,800
3+ 3,203,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

MPN: 81-604
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,998,001
2+ 4,598,161
3+ 4,398,241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-0666
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 780,780
2+ 718,318
3+ 687,086
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-0667
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 951,720
2+ 875,583
3+ 837,514
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-0668
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,396,780
2+ 1,285,038
3+ 1,229,166
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-0669
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,832,600
2+ 1,685,992
3+ 1,612,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-0670
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,970,660
2+ 2,733,007
3+ 2,614,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

MPN: AK-0671
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,556,860
2+ 4,192,311
3+ 4,010,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

MPN: AK-6273
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 469,700
2+ 432,124
4+ 413,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

MPN: AK-6274
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 469,700
2+ 432,124
4+ 413,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

MPN: AK-6275
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 281,820
4+ 259,275
8+ 248,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

MPN: AK-6276
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 294,140
4+ 270,609
8+ 258,843
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6279
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,166,780
2+ 1,993,438
3+ 1,906,766
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-6280
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,477,860
2+ 2,279,631
3+ 2,180,517
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-6281
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,457,300
2+ 3,180,716
3+ 3,042,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-6282
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,052,200
2+ 5,568,024
3+ 5,325,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-6283
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,530,060
2+ 7,847,655
3+ 7,506,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6285
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 429,660
2+ 395,287
6+ 378,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày