BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Khuyên Dùng

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Chiều Dài

Xuất Xứ

Ê-Tô

Ê-Tô

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

MPN: 81-601
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,605,120
2+ 1,476,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

MPN: 81-602
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,175,360
2+ 2,001,331
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

MPN: 81-603
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,745,600
2+ 2,525,952
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

MPN: 81-604
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,769,920
2+ 3,468,327
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-0666
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 583,660
2+ 536,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-0667
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 711,480
2+ 654,562
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-0668
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,045,440
2+ 961,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-0669
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,370,710
2+ 1,261,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-0670
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,222,990
2+ 2,045,151
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

MPN: AK-0671
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,409,340
2+ 3,136,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

MPN: AK-6273
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,340
2+ 323,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

MPN: AK-6274
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,340
2+ 323,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

MPN: AK-6275
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 203,280
2+ 187,018
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

MPN: AK-6276
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,970
2+ 195,013
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6279
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,652,420
2+ 1,520,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-6280
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,127,180
2+ 1,957,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-6281
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,832,830
2+ 2,606,204
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-6282
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,614,500
2+ 4,245,340
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-6283
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,503,530
2+ 5,983,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6285
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 286,000
2+ 263,120
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày