MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ê-Tô

Ê-Tô

Ê-Tô Khuyên Dùng Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Có thể găn cố định hoặc di chuyển được Thân e-tô có thể quay 360 độ quanh trụ đế

Tổng Chiều Cao
Mở Miệng (MAX)
Chiều Cao Bàn Kẹp
Độ Sâu Hàm Kẹp
Độ Rộng Hàm Kẹp
Khuyên Dùng
Size (L)
Chiều Dài
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) StanleyDanh mục: Ê-Tô

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

81-601
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.381.800,00 ₫
2+ (Cái) 1.243.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) StanleyDanh mục: Ê-Tô

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

81-602
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.872.700,00 ₫
2+ (Cái) 1.685.430,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) StanleyDanh mục: Ê-Tô

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

81-603
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.363.600,00 ₫
2+ (Cái) 2.127.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) StanleyDanh mục: Ê-Tô

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

81-604
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.245.500,00 ₫
2+ (Cái) 2.920.950,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

AK-0666
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 502.500,00 ₫
2+ (Cái) 452.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

AK-0667
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 612.500,00 ₫
2+ (Cái) 551.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

AK-0668
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 900.000,00 ₫
2+ (Cái) 810.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

AK-0669
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.180.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.062.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

AK-0670
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.913.800,00 ₫
2+ (Cái) 1.722.420,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

AK-0671
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.935.000,00 ₫
2+ (Cái) 2.641.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

AK-6273
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.500,00 ₫
2+ (Cái) 272.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

AK-6274
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.500,00 ₫
2+ (Cái) 272.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

AK-6275
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 175.000,00 ₫
2+ (Cái) 157.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

AK-6276
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 182.500,00 ₫
2+ (Cái) 164.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

AK-6279
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.422.500,00 ₫
2+ (Cái) 1.280.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

AK-6280
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.831.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.648.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

AK-6281
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.438.800,00 ₫
2+ (Cái) 2.194.920,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

AK-6282
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.972.500,00 ₫
2+ (Cái) 3.575.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

AK-6283
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 5.598.800,00 ₫
2+ (Cái) 5.038.920,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)Danh mục: Ê-Tô

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

AK-6285
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 246.300,00 ₫
2+ (Cái) 221.670,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày