BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Chiều Dài

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size (L)

Ê-Tô

Ê-Tô

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

Ê tô 4in có mâm xoay (7.5kg) Stanley

MPN: 81-601
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,381,800.00
>=2  (Cái) 1,243,620.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

Ê tô 5in có mâm xoay (11kg) Stanley

MPN: 81-602
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,872,700.00
>=2  (Cái) 1,685,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

Ê tô 6in có mâm xoay (14.5 kg) Stanley

MPN: 81-603
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,363,600.00
>=2  (Cái) 2,127,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

Ê tô 8in có mâm xoay (20.5kg ) Stanley

MPN: 81-604
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,245,500.00
>=2  (Cái) 2,920,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-0666
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 502,500.00
>=2  (Cái) 452,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-0667
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 612,500.00
>=2  (Cái) 551,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-0668
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 900,000.00
>=2  (Cái) 810,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-0669
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,180,000.00
>=2  (Cái) 1,062,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-0670
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,913,800.00
>=2  (Cái) 1,722,420.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

Ê tô bàn nguội ASAKI 10inch/(250mm)

MPN: AK-0671
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,935,000.00
>=2  (Cái) 2,641,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f50)

MPN: AK-6273
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 302,500.00
>=2  (Cái) 272,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI cao cấp (f60)

MPN: AK-6274
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 302,500.00
>=2  (Cái) 272,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f50)

MPN: AK-6275
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 175,000.00
>=2  (Cái) 157,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini ASAKI (f60)

MPN: AK-6276
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 182,500.00
>=2  (Cái) 164,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6279
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,422,500.00
>=2  (Cái) 1,280,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 4inch/(100mm)

MPN: AK-6280
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,831,300.00
>=2  (Cái) 1,648,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 5inch/(125mm)

MPN: AK-6281
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,438,800.00
>=2  (Cái) 2,194,920.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 6inch/(150mm)

MPN: AK-6282
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,972,500.00
>=2  (Cái) 3,575,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

Ê tô bàn phay mâm xoay ASAKI 8inch/(200mm)

MPN: AK-6283
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,598,800.00
>=2  (Cái) 5,038,920.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

Ê tô bàn khoan ASAKI 3inch/(75mm)

MPN: AK-6285
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 246,300.00
>=2  (Cái) 221,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày