BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Dụng Cụ Đo - Kiểm

Dụng Cụ Đo - Kiểm

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

Thước cuộn thép 3m Stanley 30-608L

MPN: 30-608L
Danh mục: Thước Cuộn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 45,320
12+ 43,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

Thước cuộn thép bọc cao su 3.5m Stanley 30-611L

MPN: 30-611L
Danh mục: Thước Cuộn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
6+ 56,650
12+ 53,818
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

Thước dây cuốn thép 15m Stanley 34-104N

MPN: 34-104N
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,600
3+ 215,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

Thước dây cuốn thép 20m Stanley 34-105N

MPN: 34-105N
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 244,530
3+ 232,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

Thước dây cuốn thép 30m/100ft Stanley 34-107N

MPN: 34-107N
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 283,250
3+ 269,088
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

Thước dây cuốn thép 30M Stanley 34-108N

MPN: 34-108N
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 311,520
3+ 295,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

Thước dây thép 20m Stanley 34-133

MPN: 34-133
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 306,790
3+ 291,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

Thước dây sợi thủy tinh 15m Stanley 34-260

MPN: 34-260
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 186,890
6+ 177,546
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-262

MPN: 34-262
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 262,460
3+ 249,337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

Thước dây sợi thuỷ tinh 30m Stanley 34-297

MPN: 34-297
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 241,670
3+ 229,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

Thước dây sợi thủy tinh 50m Stanley 34-298

MPN: 34-298
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 353,980
3+ 336,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

Thước dây sợi thủy tinh 100m Stanley 34-777

MPN: 34-777
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 783,530
2+ 744,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-791 (màu trắng)

MPN: 34-791
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 415,360
2+ 394,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

Thước dây sợi thủy tinh 30m Stanley 34-792 (màu vàng)

MPN: 34-792
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 387,970
2+ 368,572
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

Thước dây sợi thủy tinh 60m Stanley 34-794

MPN: 34-794
Danh mục: Thước Dây
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 456,940
2+ 434,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

Thước cặp điện tử 150mm Stanley 36-111-23

MPN: 36-111-23
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 910,910
2+ 865,365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài 0-25mm Stanley 36-131-23

Panme đo ngoài 0-25mm Stanley 36-131-23

MPN: 36-131-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 556,050
2+ 528,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài 25-50mm Stanley 36-132-23

Panme đo ngoài 25-50mm Stanley 36-132-23

MPN: 36-132-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 608,850
2+ 578,408
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài 50-75mm Stanley 36-133-23

Panme đo ngoài 50-75mm Stanley 36-133-23

MPN: 36-133-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 646,690
2+ 614,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

Thước cặp cơ 0-150mm Stanley 36-150-23C

MPN: 36-150-23C
Danh mục: Thước Kẹp
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 658,020
2+ 625,119
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày