BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Cổng SPC

Khoảng Đo

Độ Chia

Độ Chính Xác

Kích Thước

Dụng Cụ Đo - Kiểm

Dụng Cụ Đo - Kiểm

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)

MPN: 103-137
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 680,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)

MPN: 103-138
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 860,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,060,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)

MPN: 103-140-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,200,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)

MPN: 103-141-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,540,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

MPN: 1044S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 830,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh Mitutoyo 156-101-10

Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh Mitutoyo 156-101-10

MPN: 156-101-10
Danh mục: Đế Gá
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 760,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)

MPN: 184-303S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 920,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)

Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)

MPN: 184-304S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 630,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)

MPN: 192-130
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,580,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)

MPN: 192-613-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,610,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)

MPN: 192-614-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,000,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

MPN: 2046S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 750,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 30 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

MPN: 2050S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 540,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

MPN: 2109S-10
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,090,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)

MPN: 293-230-30
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,520,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)

MPN: 293-240-30
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,390,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép Stanley 3m

Thước cuốn thép Stanley 3m

MPN: 30-608L
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 41,200.00
>=12  (Cái) 39,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn Stanley 3.5m

Thước cuộn Stanley 3.5m

MPN: 30-611L
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,500.00
>=12  (Cái) 48,925.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

MPN: 3058S-19
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,190,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày