BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đồng Hồ So

Đồng Hồ So

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

MPN: 1044S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 913,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh Mitutoyo 156-101-10

Đế gá Panme loại khớp điều chỉnh Mitutoyo 156-101-10

MPN: 156-101-10
Danh mục: Đế Gá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 836,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

MPN: 2046S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 825,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 30 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

MPN: 2050S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 594,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

MPN: 2109S-10
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,199,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

MPN: 3058S-19
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,409,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)

MPN: 513-401-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,112,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)

MPN: 513-404-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,474,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)

MPN: 513-405-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,947,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đế Từ Gá Đồng Hồ So Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm, ø8mm, ø9.53mm)

Đế Từ Gá Đồng Hồ So Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm, ø8mm, ø9.53mm)

MPN: 7010S-10
Danh mục: Đế Gá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 803,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đế Từ Gá Đồng Hồ So Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8"))

Đế Từ Gá Đồng Hồ So Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8"))

MPN: 7011S-10
Danh mục: Đế Gá
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày