MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đồng Hồ So

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

1044S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 830.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so Mitutoyo 2046SCategory: Đồng Hồ So

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

2046S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 750.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
Liên hệ
Đồng hồ so Mitutoyo 2050SCategory: Đồng Hồ So

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

2050S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 540.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

2109S-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.090.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

3058S-19
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.190.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)

513-401-10E
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.920.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)

513-404-10E
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.340.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)Category: Đồng Hồ So

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)

513-405-10E
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.770.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày