BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)

MPN: 192-130
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,580,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)

MPN: 192-613-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,610,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)

MPN: 192-614-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,000,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày