MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)Category: Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Thước đo chiều cao đồng hồ Mitutoyo 192-130 (300mm)

192-130
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.580.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)Category: Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-613-10 (0-300mm/0.01mm hoặc 0.005mm)

192-613-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 14.610.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)Category: Đồng Hồ Đo Chiều Cao

Thước đo chiều cao điện tử Mitutoyo 192-614-10 (0-600mm)

192-614-10
Số lượng Giá
1+ (Cái) 20.000.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày