BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Chiều Dài

Đường Kính Lớp Vỏ Bảo Vệ

Vỏ PVC Chống Cháy

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-80BK
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 509,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-80W
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 509,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-96BK
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen, Có Dầu CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen, Có Dầu CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-96BKO
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 749,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-96W
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng, Có Dầu CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng, Có Dầu CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

MPN: NRG6-96WO
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 716,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 2 ngày