MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x6 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x6

B02M0301006TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 670,00 ₫
500+ (Con) 502,50 ₫
5000+ (Con) 402,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 7202 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x8 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x8

B02M0301008TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 525,00 ₫
5000+ (Con) 420,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 230 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x10 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x10

B02M0301010TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 810,00 ₫
500+ (Con) 607,50 ₫
5000+ (Con) 486,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1030 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x12 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x12

B02M0301012TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 820,00 ₫
500+ (Con) 615,00 ₫
5000+ (Con) 492,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x16 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x16

B02M0301016TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 820,00 ₫
500+ (Con) 615,00 ₫
5000+ (Con) 492,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1970 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x20 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x20

B02M0301020TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
500+ (Con) 675,00 ₫
5000+ (Con) 540,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1665 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x25 LửngCategory: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x25 Lửng

B02M0301025PF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.070,00 ₫
200+ (Con) 802,50 ₫
2000+ (Con) 642,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x25 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x25

B02M0301025TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 980,00 ₫
200+ (Con) 735,00 ₫
2000+ (Con) 588,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 970 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x30 LửngCategory: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x30 Lửng

B02M0301030PF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.370,00 ₫
200+ (Con) 1.027,50 ₫
2000+ (Con) 822,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 360 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x30 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x30

B02M0301030TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.580,00 ₫
200+ (Con) 1.185,00 ₫
2000+ (Con) 948,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 20 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x40 LửngCategory: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x40 Lửng

B02M0301040PF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.280,00 ₫
200+ (Con) 1.710,00 ₫
2000+ (Con) 1.368,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x50 LửngCategory: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M3x50 Lửng

B02M0301050PF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.220,00 ₫
200+ (Con) 2.415,00 ₫
2000+ (Con) 1.932,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x6 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x6

B02M0401006TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 670,00 ₫
500+ (Con) 502,50 ₫
5000+ (Con) 402,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 610 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x8 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x8

B02M0401008TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 470,00 ₫
500+ (Con) 352,50 ₫
5000+ (Con) 282,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1125 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x10 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x10

B02M0401010TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 470,00 ₫
500+ (Con) 352,50 ₫
5000+ (Con) 282,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1357 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x12 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x12

B02M0401012TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 490,00 ₫
500+ (Con) 367,50 ₫
5000+ (Con) 294,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1944 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x16 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x16

B02M0401016TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 580,00 ₫
500+ (Con) 435,00 ₫
5000+ (Con) 348,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 3265 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x20 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x20

B02M0401020TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 810,00 ₫
500+ (Con) 607,50 ₫
5000+ (Con) 486,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 740 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x25 LửngCategory: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x25 Lửng

B02M0401025PF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.100,00 ₫
500+ (Con) 825,00 ₫
5000+ (Con) 660,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x25 Category: Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M4x25

B02M0401025TF20
Số lượng Giá
1+ (Con) 760,00 ₫
500+ (Con) 570,00 ₫
5000+ (Con) 456,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 790 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày