BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M4x20hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401020TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 867 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x16

Mã sản phẩm: B02M0501016TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 842 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x20

Mã sản phẩm: B02M0501020TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 941 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x25

Mã sản phẩm: B02M0501025TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 891 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x30

Mã sản phẩm: B02M0501030TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M5x40

Mã sản phẩm: B02M0501040TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,362 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x10

Mã sản phẩm: B02M0601010TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 891 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x12

Mã sản phẩm: B02M0601012TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x16

Mã sản phẩm: B02M0601016TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 867 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x20

Mã sản phẩm: B02M0601020TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,065 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x25

Mã sản phẩm: B02M0601025TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,154 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x30hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0601030TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,408 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x40

Mã sản phẩm: B02M0601040TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,624 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x50

Mã sản phẩm: B02M0601050TG00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,022 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x60

Mã sản phẩm: B02M0601060TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,725 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M6x80

Mã sản phẩm: B02M0601080TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,861 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
LGC Trụ inox 201 DIN912 M8x30hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0801030TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,505 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
LGC Trụ inox 201 DIN912 M8x50hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0801050TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,799 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M10x16

Mã sản phẩm: B02M1001016TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,515 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 201 DIN912 M10x20

Mã sản phẩm: B02M1001020TG00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,985 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
support_icon