BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

MPN: CK06-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,000
10+ 20,900
20+ 20,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

MPN: CK06-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,000
10+ 20,900
20+ 20,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

MPN: CK08-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,000
10+ 20,900
20+ 20,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

MPN: CK08-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,860
10+ 23,617
20+ 22,871
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

MPN: CK08-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

MPN: CK10-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

MPN: CK10-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

MPN: CK12-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

MPN: CK12-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

MPN: CK12-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,090
10+ 33,336
20+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

MPN: FCK06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,090
10+ 33,336
20+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

MPN: FCK08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 36,630
10+ 34,799
20+ 33,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

MPN: FCK10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,920
10+ 38,874
20+ 37,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

MPN: FCK12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 45,320
10+ 43,054
20+ 41,694
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

MPN: GCK06-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,290
10+ 24,976
20+ 24,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

MPN: GCK06-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,830
10+ 26,439
20+ 25,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 30 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

MPN: GCK08-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,290
10+ 24,976
20+ 24,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

MPN: GCK08-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
10+ 27,797
20+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

MPN: GCK08-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,230
10+ 30,619
20+ 29,652
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

MPN: GCK10-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,090
10+ 33,336
20+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày