BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

∅D

Xuất Xứ

Phân Loại

Vật Liệu

Áp Suất Âm

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

MPN: CK06-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,580
10+ 18,601
20+ 18,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

MPN: CK06-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,580
10+ 18,601
20+ 18,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

MPN: CK08-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,580
10+ 18,601
20+ 18,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

MPN: CK08-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,010
10+ 19,960
20+ 19,329
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

MPN: CK08-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

MPN: CK10-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

MPN: CK10-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

MPN: CK12-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

MPN: CK12-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

MPN: CK12-04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,800
10+ 29,260
20+ 28,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

MPN: FCK06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,050
10+ 26,648
20+ 25,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

MPN: FCK08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,230
10+ 30,619
20+ 29,652
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

MPN: FCK10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,090
10+ 33,336
20+ 32,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

MPN: FCK12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,270
10+ 37,307
20+ 36,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

MPN: GCK06-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,440
10+ 21,318
20+ 20,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

MPN: GCK06-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,440
10+ 21,318
20+ 20,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 30 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

MPN: GCK08-01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,440
10+ 21,318
20+ 20,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

MPN: GCK08-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
10+ 23,931
20+ 23,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

MPN: GCK08-03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,050
10+ 26,648
20+ 25,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

MPN: GCK10-02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,800
10+ 29,260
20+ 28,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày